Velkommen til Dansk Legeplads Selskab 

Dansk Legeplads Selskab, DLS, er et tværfagligt, erfarings- og vidensbaseret netværk af folk, som arbejder for at give børn bedre udendørs legemuligheder. Selskabet er stiftet i 1959 af bl.a. C. Th. Sørensen, Jens Sigsgaard og Max Siegumfeldt. DLS er en selvejende institution med det formål at støtte, inspirere og informere om leg, legepladsforhold og legekultur. Foreningens medlemmer er pædagoger, lærere, landskabsarkitekter, arkitekter, boligforeningsfolk, legeforskere, daginstitutioner, byggelegepladser, kommuner, uddannelsessteder, producenter af legepladsudstyr m.fl.

DLS arrangerer events og konferencer i det omfang, der er ressourcer til, og udgiver fire gange årligt tidsskriftet Legepladsen, der er et naturligt forum for tværfaglig udveksling af information, viden, udvikling og erfaring på legepladsområdet. Bladet er det eneste af sin art i hele norden og har abonnenter og medlemmer i Danmark, Sverige, Norge og Island.